14/06/21  Hoạt động - Sự kiện  120
Quyết định công khai quyết toán nâng sách nhà nước Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ năm 2020
 03/06/21  Thông báo  143
Thông báo số lượng học sinh được công nhân hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2020-2021
 03/06/21  Thông báo  296
Thông báo  tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021
 27/05/21  Hoạt động - Sự kiện  453
Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2020
 14/05/21  Hoạt động - Sự kiện  814
Kết luận kiểm tra Trường TH Số 1 Mỹ Chánh
 14/05/21  Hoạt động - Sự kiện  752
Kết luận kiểm tra Trường mẫu giáo Mỹ Thắng