THÀNH TÍCH LỚP 1A

    Lớp 1A có 24 học sinh trong đó có 13 học sinh nữ và 11 học sinh nam. Các em đều tích cực, tự giác học tập và rèn luyện. Lớp học rất sôi nổi, các em rất tích cực thảo luận nhóm. Chữ viết của các em rõ ràng, đúng. Các em rất cố gắng gữ vở và rèn chữ. Lớp đạt vở sạch chữ đẹp, có 3 em đạt chữ đẹp cấp trường. Các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, đoàn kết, thương yêu. Kết quả cuối năm như sau:

  - Kiến thức, kĩ năng: Hoàn thành tốt 15 em (62,5%), Hoàn thành 9 em (37,5%)

  - Năng lực: Tốt 17 em (70,8%), Đạt: 7 em (29,2%)

  - Phẩm chất: Tốt 20 em (83,3%), Đạt: 3 (16,7%)

  - Học sinh được khen thưởng 15 em

 - Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 100%

Bài viết liên quan