Thành tích dạy và học của lớp 5A năm học 2017-2018

 Lớp 5A cuối năm đạt 45,7% học sinh được khen thưởng; 100% HS hoàn thành chương trình Tiểu học;đạt 1 giải Khuyến khích học sinh thi Giao lưu năng khiếu cấp huyện

 Lớp 5A cuối năm đạt 45,7% học sinh được khen thưởng; 100% HS hoàn thành chương trình Tiểu học;đạt 1 giải Khuyến khích học sinh thi Giao lưu năng khiếu cấp huyện

Bài viết liên quan