lễ bế giảng năm học

lễ bế giảng diễn ra trang nghiêm và long trọng. có sụ tham gia của chính quyền địa phương, ban đại diện PHHS và người ủng hộ trường tham gia. nhả trường tổ chức điều hành buổi lễ, cùng sự có mặt của toàn thể giáo viên trong trường và có mặt của toàn thể học sinh. và nhiều thành tích đạt được của thầy và trò.

Bài viết liên quan