Lễ bế giảng năm học 2017 - 2018

Lớp 1C có 23 học sinh trong đó có 13 học sinh nữ. Các em đều tích cực tự giác học tập và rèn luyện. Đến cuối năm học đạt kết quả như sau: Học sinh đều hoàn thành chương trình lớp học và lên lớp đạt 100%. Kiến thức kĩ năng HTT : 14 em đạt 60,9%, HT: 9 em đạt 39,1%. Năng lực Tốt : 14 em đạt 60,9% Đạt: 9 em đạt 39,1%. Phẩm chất Tốt : 18 em đạt 78,3% Đạt : 5 em đạt 21,7%. Học sinh khen thưởng: 12 em đạt 52,5%

Bài viết liên quan