Lễ bế giảng năm học 2017-2018 lớp 1B

    Lớp 1B có 22 học sinh trong đó có 12 học sinh nữ và 10 học sinh nam. Các em đều tích cực, tự giác học tập và rèn luyện. Lớp học rất sôi nổi, các em rất tích cực thảo luận nhóm. Chữ viết của các em rõ ràng, đúng. Các em rất cố gắng gữ vở và rèn chữ. Lớp đạt vở sạch chữ đẹp, có 3 em đạt chữ đẹp cấp trường. Các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, đoàn kết, thương yêu. Kết quả cuối năm như sau:

  - Kiến thức, kĩ năng: Hoàn thành tốt 14 em (63.6%), Hoàn thành 2 em (36,4%)

  - Năng lực: Tốt 14 em (63.6%), Đạt: 8 em (36.4%)

  - Phẩm chất: Tốt 18 em (81.8%), Đạt: 4 (18.2%)

  - Học sinh được khen thưởng 11 em

 - Học sinh hoàn thành chương trình lớp học 95.5%

Bài viết liên quan