KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngày 30 tháng 9 Trường Tiểu học Mỹ Hòa đã xây dựng kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong năm học 2019-2020

Thực hiện Công văn 331/PGDĐT-VP ngày 25/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ, Trường Tiểu học Mỹ Hòa đã xây dựng kế hoạch thực hiện ứng dung công nghệ thông tin trong năm học 2019-2020

Bài viết liên quan