Hưởng ứng tuần lẽ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường

Thực hiện công văn số 126/PGDĐT-HĐNK ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Phù Mỹ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 được hưởng ứng từ ngày 15 tháng 4 năm 2018 đến ngày 15 tháng 5 năm 2018 và duy trì đến hết ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2018

Ngày 5 tháng 5 năm 2018 Trường Tiểu học số 1 Mỹ Hòa tổ chưc hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch Nước sạch và vệ sinh môi trường toàn thể giáo viên, công nhân viên nhà trường và học sinh ra quân dọn vệ sinh san trường để hưởng ứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết thúc ngày hưởng ứng sân trường xanh sạch đẹp.

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan