Thông báo thời gian hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2021

Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Phù Mỹ thông báo thời gian Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2021 vào ngày 21/02/2021 thay cho ngày 07/02.2021 theo Kế hoạch

 Thông báo xem tại đây  05.CV HIEN MAU TINH NGUYEN DOT 1-2021.pdf

Kế hoạch HMTN năm 2021 xem tại đây  CV10HienmauTN2021.signed.pdf

                                                                           Copy of (1) qd02 huyen_2021-01-05_1_20210105103325150.PDF