võ sinh tập luyện trước HKPĐ năm 2018

bài căn bản công pháp 27 động tác, do em Lê Anh Vũ lớp 5b thể hiện. chuẩn bị cho HKPĐ năm 2018 và đạt được huy chương đồng cá nhân.